Solniki (woj. lubuskie):
          - oko?o 32 km od Zielonej Góry;
          - oko?o 16 km od Nowej Soli;           

Przed przyjazdem prosimy o kontakt telefoniczny.
          Telefon komórkowy: 733 875 635

Mo?liwy kontakt przez e-mail. W wiadomo?ci prosimy zawrze?:

  • rodzaj uroczysto?ci (np. wesele, komunia)
  • planowany termin uroczysto?ci (je?li znany, je?li nie to mniej-wi?cej)
  • planowana liczba go?ci
  • imi? i nazwisko osoby kontaktowej*

          E-mail: palac@solniki.com

* Nie odpowiadamy na wiadomo?ci anonimowe.

Dojazd do Solnik z Nowej Soli przez Ko?uchów:

 Wy?wietl wi?ksz? map?